Obchodní podmínky

PRODEJCE A PROVOZOVATELE OBCHODU D.minique:

Dominika Diepoldová

Arnošta z Pardubic 2614, 53002, Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 01021303

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Neplátce DPH.

VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Pokud se vám šperky D.minique líbí a rádi byste se stali jejich prodejcem ve vašem kamenném nebo internetovém obchodě, prosím kontaktujte mě d.minique.shop@gmail.com

USTANOVENÍ

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.dminique.com

Na tyto obchodní podmínky byl kupující upozorněn před uzavřením kupní smlouvy a měl možnost se s nimi seznámit na webové stránce, kde jsou tyto obchodní podmínky zveřejněny.

1. OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na vytvoření objednávky po internetu nebo po osobní dohodě. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Objednávka je platná poté, co ji prodávající potvrdí ( a to emailem většinou do 24 hodin). Potvrzovací email bude zákazníkovi doručen na jeho emailovou adresu, případně bude kontaktován telefonicky.
Dbejte prosím na správné uvedení osobních údajů (email, telefon), aby potvrzovací email o provedené objednávce mohl být doručen správně.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
– objednávaném zboží,
– formě úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
– informace o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, obeznámí kupujícího na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných změn objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2. STORNO OBJEDNÁVKY

– Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

– Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o dodávce zboží, jehož kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením není možné vrátit, o odstoupení od smlouvy, uváděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňa to bez uvedení důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body).

V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba nepodnikatel (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

Kontaktujte nás písemně (e-mailem) s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou výše a to za následujících podmínek:

– musí byt v původním nepoškozeném obalu

– nesmí být použité

– musí být nepoškozené

– musí být kompletní

– s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží od dopravce převezme či nechá propadnout čekací dobu vyzývající k vyzvednutí zásilky a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku a to v případě, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

 • Výše uvedené se vztahuje především na každé případě na zboží vyrobené na zakázku, jmenovitě Personalizované náramky s vyraženými písmenky, Rodinné náramky, případně jakékoliv úpravy na zakázku.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.  Zboží odesíláme v rozmezí 3-14 pracovních dnů od přijetí platby na účet, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, v tomto případě vás budeme informovat emailem, který jste vyplnili v objednacím formuláři.

!! Pokud objednáte zboží od 1.11., jedná se o vánoční režim, kdy zaručujeme dodání do Štědrého dne. V případě, že byste balíček potřebovali dříve, než pod stromeček, kontaktujte nás.!! Děkujeme!

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Cena je zobrazena při objednávání v nákupním košíku.

Orientační ceník:

Doporučená zásilka v rámci ČR: 60Kč.

Doporučená zásilka na SK: 80Kč.

Na dobírku NEPOSÍLÁME.

V případě zájmu lze zboží zaslat i mimo ČR a SK, cena poštovného se poté odvíjí od vámi zvolené země dodání.

Pro sledování zásilky vám zašleme podací číslo na vyžádání.

V období 1.11.-8.12. se dodací lhůta prodlužuje na 14 dní.

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

6. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto bankovním převodem  (č.účtu a VS vám budou zaslány v potvrzovacím emailu do 24 hodin od provedení objednávky)  nebo při osobním předání  v městech Pardubice, po domluvě s prodávajícím prostřednictvím emailu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prostřednictvím tohoto eshopu,tedy www.dminique.com. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Spotřebitelem je pouze fyzická osoba nepodnikatel. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby  a fyzické osoby, která je podnikatelem , obchodním zákoníkem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dminique.com

 ZA  POŠKOZENÍ ZÁSILKY BĚHEM PŘEPRAVY ODPOVÍDÁ PŘEPRAVCE! Proto prosím vždy zkontrolujte stav obdržené zásilky a pokud zjistíte poškození, zásilku nejpozději do dvou pracovních dní reklamujte na pobočce vaší pošty, kde vám poskytnou náhradu za vzniklou škodu. Zároveň nás v takovémto případě kontaktujte prostřednictvím emailu.