Obchodní podmínky

  • Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.dminique.com

 

PRODEJCE A PROVOZOVATELE OBCHODU D.minique:

Dominika Diepoldová

Arnošta z Pardubic 2614, 53002, Pardubice – Zelené Předměstí

IČ: 01021303

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Neplátce DPH.

 

VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE

Pokud se vám šperky D.minique líbí a rádi byste se stali jejich prodejcem ve vašem kamenném nebo internetovém obchodě, prosím kontaktujte mě d.minique.shop@gmail.com

 

1. OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na vytvoření objednávky po internetu nebo po osobní dohodě. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Objednávka je platná poté, co ji prodávající potvrdí ( a to emailem do 24hodin). Potvrzovací email bude zákazníkovi obratem doručen na jeho emailovou adresu, případně bude kontaktován telefonicky.

2. STORNO OBJEDNÁVKY

– Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

– Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (viz. další body).

V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba nepodnikatel (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

Kontaktujte nás písemně (e-mailem) s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou výše a to za následujících podmínek:

– musí byt v původním nepoškozeném obalu

– nesmí být použité

– musí být nepoškozené

– musí být kompletní

– s originálním dokladem o koupi

 

Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží od dopravce převezme či nechá propadnout čekací dobu vyzývající k vyzvednutí zásilky a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku a to v případě, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

  • Výše uvedené se vztahuje především na každé případě na zboží vyrobené na zakázku, jmenovitě Personalizované náramky s vyraženými písmenky, Rodinné náramky, případně jakékoliv úpravy na zakázku.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

4. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.  Zboží odesíláme v rozmezí 3-14 pracovních dnů od přijetí platby na účet, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, v tomto případě vás budeme informovat emailem, který jste vyplnili v objednacím formuláři.

!! Pokud objednáte zboží od 1.11., jedná se o vánoční režim, kdy zaručujeme dodání do Štědrého dne. V případě, že byste balíček potřebovali dříve, než pod stromeček, kontaktujte nás.!! Děkujeme!

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Cena je zobrazena při objednávání v nákupním košíku.

Orientační ceník:

Doporučená zásilka v rámci ČR: 60Kč.

Doporučená zásilka na SK: 80Kč.

Na dobírku NEPOSÍLÁME.

V případě zájmu lze zboží zaslat i mimo ČR a SK, cena poštovného se poté odvíjí od vámi zvolené země dodání.

Pro sledování zásilky vám zašleme podací číslo na vyžádání.

V období 1.11.-8.12. se dodací lhůta prodlužuje na 14 dní.

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

6. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto bankovním převodem  (č.účtu a VS vám budou zaslány v potvrzovacím emailu do 24 hodin od provedení objednávky)  nebo při osobním předání  v městech Pardubice, po domluvě s prodávajícím prostřednictvím emailu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané prostřednictvím tohoto eshopu,tedy www.dminique.com. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Spotřebitelem je pouze fyzická osoba nepodnikatel. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby  a fyzické osoby, která je podnikatelem , obchodním zákoníkem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dminique.com

 

 ZA  POŠKOZENÍ ZÁSILKY BĚHEM PŘEPRAVY ODPOVÍDÁ PŘEPRAVCE! Proto prosím vždy zkontrolujte stav obdržené zásilky a pokud zjistíte poškození, zásilku nejpozději do dvou pracovních dní reklamujte na pobočce vaší pošty, kde vám poskytnou náhradu za vzniklou škodu. Zároveň nás v takovémto případě kontaktujte prostřednictvím emailu.